...

Elfa gjorde framgångsrik automatisering
Jan Brink, Production Leader på Elfa i Västervik.
Efter att ha tagit steget från halvautomatisk till helt automatiserad sträckfilmning och automatisk märkning av pallar, har Elfa haft ett helt annat produktionsflöde.

Elfa tog klivet från halvautomatisk till helautomatisk sträckfilmning och har installerat automatisk etikettering av sina pallar.
– Vi fick ett helt annat flöde. Personalen kan utnyttja sin arbetstid bättre, vi tjänar tid och det blir mer ordning och reda, säger Jan Brink, Production Leader på Elfa i Västervik.

 
Elfa tillverkar och erbjuder alla typer av förvaringslösningar, till exempel hyllor och skjutdörrar och har sitt centrallager i Västervik.

     – Vi hade halvautomatisk sträckfilmsutrustning för pallar och ville få ett bättre flöde, säger Jan Brink.

Tidigare sträckfilmades pallarna i en halvautomatisk sträckfilmare med snurrande pall. Personalen fick köra på med truck själv och sedan dra igång, plasta och flytta pallen. Själva sträckfilmningen tog ett par minuter och personalen fick vänta under tiden. Efter PallPack-installationen 2011 ställs de pallar som måste sträckfilmas i stället på en transportbana och sedan sker allt automatiskt med hjälp av ITO PallPacks sträckfilmsmaskin PallPack 8025. Truckföraren kan åka vidare till nästa uppgift istället för att vänta. Elfa menar att de ser både ekonomiska och miljömässiga vinster: bättre ekonomi genom en kontrollerad sträckfilmsförbrukning och en förbättrad miljö genom minskat spill.
 
Mer stabil pall och tät plast
Pallarnas höjd kan variera mellan 0,5 och 2,65 meter, beroende på om det är en eller två pallar på höjden som ska plastas in. En stabiliseringsplatta som ligger på översta pallen stabiliserar godset under sträckfilmningen.
Sträckfilmningen börjar längst ner och går successivt uppåt. När toppen av pallen är nådd, lägger maskinen på en topplast, sedan fortsätter sträckfilmningen och topplasten lindas fast. På så sätt är pallen helt skyddad.
     
– Tidigare lade vi på topplasten först och sträckfilmade efteråt. Det gjorde att till exempel regnvatten kunde tränga in under plasten och skada förpackningen. Det kan inte ske nu, säger Jan Brink.
 
Automatisk etikettering
Elfa har dessutom installerat helautomatisk palletikettering med scanning, vilket sker i samma anläggning. Den färdigplastade pallen går vidare och etiketteras med palletiketter på långsidan och gaveln. En kontrollscanner verifierar att streckkoden är godkänd. Etikettutrustningen med scanner är monterad på en stående positionsutrustning på grund av att pallarna har olika höjder och etiketten alltid ska placeras på en bestämd höjd. På så sätt får Elfa en enhetlig och kontrollerad etikett som placerats i rätt position.
     
– Produktionskapaciteten är 50 pall i timmen, eller 100 pallar om vi har dubbelstaplat dem, vilket vi gör ibland, säger Jan Brink och betonar att företaget har sparat arbetstid.
     
– Vi behöver inte sätta fast plast manuellt, trycka på en knapp, vänta, klistra på själva etiketten och flytta pallen. Nu görs allt i ett, säger Jan Brink.
 
Varför valde ni PallPack?
     
– Dels var det en prisfråga och sedan var det att maskinerna klarar av de direktiv vi hade.
 
Hur viktigt är det att automatisera?
     
– För vår del var det ett stort steg att gå från halvautomatiska maskiner till att automatisera det här. Vi fick ett helt annat flöde. Truckförarna kan syssla med andra arbetsuppgifter samtidigt och kan optimera tiden mycket bättre.


Publicerad: 2018-02-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Advertorial Sweden Pall-Pack

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK