...
Fortsatt förnyelse – ny ordförande i Packbridge
Therese Lindsley från AT Nordic Property Group utsågs till ny styrelseordförande i Packbridge.
Styrelsens Per Lundeen (t.v.) avtackade avgående ordföranden Per Nyström.

Avgående VD:n Johan Mårtensson redogjorde för det gångna verksamhetsåret.

Förnyelseprocessen inom förpackningsklustret Packbridges organisation fortsätter. Det framkom vid klustrets årsstämma den 4 april, då det meddelades att även styrelsens ordförande, Per Nyström, ÅR Packaging, lämnar sin post och efterträds av Therese Lindsley. Sedan tidigare har både Packbridges VD Johan Mårtensson och dess kommunikationsansvarige Bo Wallteg slutat sina anställningar.

De senaste månaderna har varit lite turbulenta för Packbridge. I början av året slutade Bo Wallteg, kommunikationsansvarig och en av Packbridges grundare, på grund av tidsbrist och strax därefter meddelade VD Johan Mårtensson att han slutar till sommaren efter fem år i organisationen. Och nu lämnar alltså även ordföranden Per Nyström. Att allt händer inom en tämligen kort tidsperiod kan tyckas märkligt, men är enbart relaterat till slumpen!

”Att jag lämnar nu är väl förberett och ett sätt att utveckla organisationen”, sade Per Nyström, i samband med årsstämman.

Styrelsen jobbar för närvarande med att utse en ny VD och till ny styrelseordförande har man alltså utsett Therese Lindsley från AT Nordic Property Group. Ny ledamot i styrelsen är Elna Hallgaard från Orkla.

På årsstämman konstaterade VD Johan Mårtensson i sin redogörelse för det gångna året, att Packbridge kunnat räkna in 25 nya medlemsföretag och att man genomförde 30 olika arrangemang. Nya internationella samarbeten har skapats och fem olika utländska delegationer togs emot under året. En intressant expansion av verksamheten var satsningen i Västra Götaland, där regionen gått in med ekonomisk uppbackning. Under året har man genomfört ett antal evenemang i regionen i samarbete med RISE. Det ekonomiska stödet från Region Skåne fortsätter som tidigare. 

Två nya nätverk i nätverket har bildats, Packbridge Start Up Community samt Fempack, som vänder sig till kvinnor i förpackningsbranschen och som på kort tid kunnat registrera 300 personer. 

Under det innevarande verksamhetsåret kommer som tidigare år såväl Packbridge Research Forum som Packbridge Startup Challenge att arrangeras. Packbridge Research Forum kommer i år även att innehålla en workshop.
Huvudkonferensen Top Packaging Summit by Packbridge (TPS) blir i år en dag i stället för två, främst med tanke på att det är en Scanpack-höst, som kräver mycket tid av potentiella deltagare på konferensen. TPS kommer i år att bli en dialog med varumärkesägare.

I samband med årsstämman avtackades ordföranden Per Nyström för väl genomfört arbete och i sitt svarstal konstaterade Per Nyström att det varit en upplevelse att jobba ned Packbridge.

”Det har varit lite som att driva ett ´start up´ företag med bra och dåliga perioder. I början fanns en viss skepsis från näringsliv och akademin, medan Region Skåne omedelbart såg potentialen. Resultatet har blivit jättebra och det känns rätt att genomföra en generationsväxling nu. Det är dags för lite yngre personer att kliva in med nytänkande”, sade Per Nyström


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-04-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bo Wallteg Övrigt Packbridge Packbridge Research Forum Personal Top Packaging Summit

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK