...

Packnews editors word

Glädje och optimism på Scanpack

Ännu ett Scanpack är genomfört. Så här i backspegeln konstaterar jag att det troligen var mitt tionde och frågan är om det inte var det bästa också.

Det är dock snarare troligt än otroligt att jag varit på fler Scanpack, min karriär som redaktör började 1975, då på tidningen Plastforum. Under 80-talet var jag delägare i tidningen Plast Nordica och år 1991 tog jag steget in i förpackningsvärlden på allvar via Pack Nordica. Jag är tämligen övertygad om att jag var på Scanpack ett antal gånger även under de sexton åren med inriktning på plastindustrin. Samtidigt hann det bli ett antal Scanplast, så Svenska Mässan känns som hemmaplan vid det här laget.

Årets Scanpack präglades av glädje och optimism, jag kan inte påminna mig någon negativ kommentar från utställare och besökare, men självfallet fanns det säkert de som hade ett och annat att säga, det går aldrig att göra alla nöjda och glada. Scanpack 2018 blev en vänlig och varm mässa tycker jag, där projektledningen lagt mycket tid och kraft på att skapa rätt intryck via belysningar och mattor och ett bra seminarieprogram. All cred till dem.

Mässan ”rivstartade” med fler besökare än första dagen för tre år sedan, vilket lade grunden till förhoppningar om ökningar även de resterande tre dagarna. Konstigt nog blev det inte så, men de nära 16 500 personerna som var där var ”rätt” personer för att använda ett slitet arrangörsuttalande. Som det ser ut idag med en pågående högkonjunktur där hjulen snurrar snabbt, är det svårt för många företag, med väldigt slimmade organisationer, att släppa iväg fler personer än enbart de som är direkt berörda och som många gånger har ett inköpsansvar. Det är ett intressant dilemma för arrangörerna. Går det för bra i industrin har man inte tid att komma, är det lågkonjunktur har man inte råd att sända personalen, gråzonen i mitten är kanske bäst. Faktum är att det inte bara är i lågkonjunktur som företag inför reseförbud, en av landets detaljhandelskedjor lär också ha det enligt vad som ryktade på mässan.

Vare sig du var på plats eller inte på mässan hoppas jag du kan glädjas åt den cirka fyrtiosidiga rapport du hittar i det det senaste numret av nord emballage (6-2018). Det förpliktigar att vara officiell mediepartner. På tre nummer under hösten har vi producerat runt trehundrafemtio sidor tidning. Kanske ett rekord för förpackningstidningar i Norden? Och på tal om rekord, vår Oktoberfest som vi arrangerade tillsammans med Scanpack lockade sjuhundrasjuttio glada människor. Det var tredje gången vi arrangerade den. Nästa gång får vi kanske hyra Scandinavium!?


Det går många rykten i förpackningsmaskinbranschen om framtiden för Bosch division Packaging Technology som tillverkar maskiner till läke- och livsmedelsindustrin. Tidigare i höst meddelade Bosch att man som ett led i en fokusering på bilindustrin har planer på att sälja av förpackningsmaskintillverkningen. Den ses inte som en kärnverksamhet inom koncernen och att det finns få affärsmässiga eller teknologiska synergieffekter att behålla den typen av verksamheter inom bolaget sa man i ett pressmeddelande. Vi pratar om en verksamhet som omsätter 1,4 miljarder euro med sextusen etthundra anställda och som finns i femton länder. 

Anledningen till att Bosch gör det här just nu är troligen att man ser hur mycket som kommer att hända i bilindustrin i den nära framtiden, inte minst med de eldrivna alternativen och även de självkörande. Sextiofem procent av koncernens verksamhet är idag riktad mot bilindustrin.

Enligt ryktena ska ett sextiotal intresserade köpare ha hört av sig, säkert också en eller annan konkurrent, men det finns mycket som pekar på att det inte blir någon sådan som genomför affären. Som en ren spekulation kan man väl tro att kostnaden hamnar runt 2,5 miljarder kronor för den som slår till. 

Ett intressant rykte som florerar är att den tyska biltillverkaren BMW ska ha visat intresse. I så fall kan man konstatera att Bosch vill satsa på bilindustrin medan bilindustrin verkar vilja satsa på förpackningsmaskiner! Underligt var ordet!


BO WALLTEG

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2019-01-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Bo Wallteg Trade Promotion Förlag

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK