...
Stora Enso bästa företag i finsk mångfaldsjämförelse
”Mångfald bidrar till bättre beslutsfattande och stärker vår konkurrenskraft”, säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD och koncernchef. (Bild Stora Enso)

Stora Enso fick de högsta poängen i den så kallade FINDIX-rapporten, som publicerats för första gången. Studien undersökte mångfalden hos 89 finländska företag genom fem olika variabler.

Variablerna inkluderar könsfördelning, åldersfördelning, internationell bakgrund, utbildningsbakgrund och branschspecifika bakgrunder hos ledningsgrupper och styrelser. Variablerna baseras på den finska Värdepappersmarknadsföreningens bolagsstyrningskod, där de framhävs som mångfaldsfrämjande faktorer.

”På Stora Enso tror vi att mångfald stärker vår konkurrenskraft och strävar efter att reflektera de samhällen där vi verkar. Diversifierade arbetsgrupper gör att vi kan utforska olika perspektiv och utmana vårt sätt att tänka, vilket i sin tur bidrar till ett bättre beslutsfattande. För att kunna dra nytta av diversifierade arbetsgrupper behöver vi inkluderande arbetsmiljöer, som respekterar och uppskattar individuella olikheter. Faktorer som kompetens och erfarenhet, kön, ålder, kulturell bakgrund och personlighet är viktiga för Stora Enso i vårt arbete med mångfald,” säger Karl-Henrik Sundström, Stora Ensos VD och koncernchef.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2019-03-05

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övrigt Stora Enso undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK