...
Vi hanterar dina uppgifter enligt GDPR

GDPR (Dataskyddsförordningen) styr hur företag får hantera personuppgifter och hur företag som behandlar personuppgifter har kontroll över sina register. Företaget ska kunna beskriva detta för tillsynsmyndigheten och för personer som finns i registret. Den som är registrerad ska också ha en rimlig chans att kunna neka att finnas med.

Vi följer GDPR!
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK